DOLAR 33,1952 -0.11%
EURO 36,0226 -0.6%
ALTIN 2.548,96-1,98
BITCOIN 22014204,76%
Bolu
29°

AÇIK

13:16

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

r
r

MENGEN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA PERSONEL ALINACAKTIR.

ABONE OL
29 Mart 2019 15:56
0

BEĞENDİM

ABONE OL

İLÇEMİZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALINACAKTIR. ALINACAK PERSONELE İLİŞKİN AŞAĞIDA YAYIMLANMIŞTIR. MÜRACAATLAR 17.10.2016 TARİHİNDE BAŞLAYACAK, 26.10.2016 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR. AYRINTILI BİLGİ ALMAK İSTEYENLERİN MENGEN KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA MÜRACAAT ETMELERİ RİCA OLUNUR.

  

BELİRSİZ  SÜRELİ  SÖZLEŞMELİ1 ADET İŞÇİ ALIM İLANI

Mengen  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 1(Bir)    adet  Belirsiz  Süreli  Sözleşmeli  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”,  ünvanlı  personel istihdam edilecektir. 

KURUM  BİLGİLERİ

Kurum Adı:  Mengen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adresi      : Türkbeyli Mah. Hükümet Sok. No:1 Mengen/BOLU

Telefon     : (356) 374 356 40 70

Faks          : (356) 374 356 14 08

TALEP / BAŞVURU BİLGİLERİ

Açık İş Sayısı        : 1 (Bir)

Başvuru Tarihleri  : 17.102016- 26.10.2016(Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

Başvuru Adresi     : Türkbeyli Mah. Hükümet Sok. No:1 Mengen/BOLU

İrtibat Kişisi          : Pınar ÜLKÜ KOCA / Vakıf Müdürü

MESLEKİ ÖZELLİKLER

İş Alanı / Pozisyon    : Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi

İşin Süresi                 :  Belirsiz Süreli (Deneme süresi en fazla bir yıl içinde performansa bağlı olarak değerlendirilecek ve bir yıl içerisinde şartların sağlanmadığı kanaatine varılırsa sözleşme feshedilecektir.)   

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1.GENEL ŞARTLAR

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar  için  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

9) ÖSYM tarafından yapılan 2015 veya 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.(En yüksek puan sıralamasından başlamak üzere  alınacak  kişi  sayısının  5 katı kadar  aday mülakata çağrılacak.)

10) Sosyal Yardım  ve İnceleme Görevlisi   İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak( İş tanımı Vakıfta mevcuttur)

 2.ÖZEL ŞARTLAR

  1. En az 4 yıllık  Yükseköğretim Kurumların birinden mezun olmak

2) Erkek olmak.

3) Altı aydır  Mengen  İlçesi  sınırları  içerisinde  ikamet ediyor  olmak,

4) En az B sınıfı sürücü belgesine  sahip olmak, aktif araç kullanıyor olmak ve seyahat engeli bulunmamak.

5) Bilgisayar ve ofis programlarını  iyi  derecede   kullanabiliyor olmak, Buna  ilişkin olarak transkript  belgesi  veya  M.E.B. bünyesinde yada bu bakanlığın izni  ile  açılmış kurslardan alınan sertifikaya  sahip olmak.

6)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

7)Adli Sicil Kaydı bulunmamak

8)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

9)Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma, belirli vizyon  görev  ve sorumluluk bilinci içerisinde disiplinli çalışma alışkanlığına,  devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma  sahip olmak.

10)Kendine güvenen, ifade yeteneği yüksek, beşeri ilişkiler konusunda yeterli donanımasahip, dezavantajlı gruplarla çalışabilecek, hane ziyaretlerinde sağlıklı sosyal inceleme yapabilecek.

BAŞVURU İÇİN  İSTENİLECEK BELGELER;

ÖNEMLİ: Aşağıda istenen belgelerin 28/10/2016 tarihi  saat: 17.00’e  kadar Vakıfa  elden  teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm  adaylardan istenilen  belgelerin  asılları bizzat istenecek,   fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

(Ev veya cep telefonu numaralarının  belirtilmesi  gerekmektedir.)

2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin fotokopisi(Aslı beraberinde getirilecektir.)

3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı  fotokopisi,

4-KPSS P3 sınav sonuç belgesi

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş  3  adet vesikalık fotoğraf,

6-Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (Erkek adaylar için)

7-Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü hastaneden alınacak   sağlık raporu

(Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir)

8-Adli Sicil Belgesi(Son 1 ay içerisinde alınmış olması)

9- Varsa iş deneyim belgeleri.

10- Özgeçmiş   (A4 kâğıdının bir yüzünü geçmeyecek şekilde  kendi  el yazısı  ile  )

(Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

11- Ehliyet fotokopisi (Aslını beraberinde getirecektir.)

12- Bilgisayar sertifikası varsa fotokopisi(Aslını beraberinde getirecektir.)

13-Yerleşim Yeri Belgesinin aslı

14- Nüfus Kayıt Örneğinin aslı

Eksik belge ve niteliklere uygun olmadığı halde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi Vakıftan herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Sınavla ilgili sınav sonuç belgelerinde veya basılı formlarda silinti veya kazıntı yoluyla ya da teknoloji kullanılarak değişiklik veya tahrifat yapıldığının belirlenmesi durumunda ilgililer hakkında yasal işlem yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

a)Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.

Vakıf personelinin istihdam edildiği vakıfta çalışması esastır. Ancak başka bir vakıfta görev almak isteyen personel, istihdam edildiği vakıfta en az 1 yıldır görev yapıyor olmak şartıyla, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacı ve norm kadro durumuna göre, hâlihazırda çalıştığı ve görev yapmak istediği vakıf mütevelli heyetlerinin uygun görüşüyle vakıf değişikliği yapabilir. Bu şartlara dayanarak geçiş yapan personele kıdem tazminatı ödenmez. Farklı vakıflarda aynı unvanla görev yapan personelin karşılıklı olarak yer değiştirme durumunda da bu fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

b)Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-) SINAV İLANI;

17EKİM  2016 – 26 EKİM 2016 mesai bitimine kadar Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğühttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web sitesi, Hükümet konağı ilan panosu, Mengen Kaymakamlığı web sitesi (www.mengen.gov.tr)’nde  ve yerel basın internet sitelerinden ilan edilecektir.

2-) BAŞVURU  ;

ÖNEMLİ:Mengen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı tarafından alımı yapılacak olan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alım sınavına başvurular 17EKİM 2016 – 26 EKİM 2016 Mesai bitimi olan Saat : 17,00’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğühttp://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx web adresinden online yapılacak olup, internet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak ” Özel Şartlar” ve “Başvuru İçin İstenilen Belgeler” başlığı altında belirtilen bilgi ve belgelerin şahsen Vakıf Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Adaylar tarafından yapılacak olan online başvuru “ön başvuru” niteliği taşıyacak olup;Vakfımızca özel şartlar bölümündeki şartları kanıtlayıcı nitelikte yukarıda istenilen evrakları   28.10.2016 Cuma günü  17.00’e kadar Vakfımıza teslim edilerek,evrakların kontrolü yapıldıktan sonra uygunsa ilgili adaya “ Evrak alındı Belgesi” verilecektir. Böylelikle başvuru sonuçlanmış olacaktır.

İnternet üzerinden yapılan başvuruya müteakip olarak Vakıf Başkanlığına gerekli belgeler teslim edilmediği  yada  eksik  teslim  edildiği  takdirde  başvuru sistem üzerinde onaylanmayacaktır. Onaylanmayan başvurular ise geçersiz sayılacaktır. Aranan niteliklere uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Gerçeği aykırı beyanda bulunan veya sınav için gerekli şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar sınavı kazanmış ve göreve başlatılmış olsalar dahi sınavları iptal edilir ve görevlerine son verilir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler.

3-) MÜLAKAT :

1) Mülakat sınavına girecek adayların isim listesi 31/10/2016  Pazartesi günü   saat: 14:00’den sonra  Mengen Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.mengen.gov.tr,  Mengen Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı  İlan panosunda   ilan edilecek  olup,  adaylara telefonla  bilgi verilecektir.  Ayrıca adaylar Vakfın 0374 356 40 70  numaralı telefonunu arayarak  öğrenebileceklerdir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2)Mengen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan 5 kişilik Mülakat Komisyonu tarafından,  sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir.

3) Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra, Vakfımıza  alınacak personel sayısının 5 katı kadar kişinin mülakat tarihi ve yeri mülakata katılacak adaylara duyurulacaktır.Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puan alan 1 asil 1 yedek  aday tespit edilecek  olup,  Sınavı kazanan asil aday Mütevelli Heyetinin onayına sunulacak olup,  onay  sonucunda asil  ve  yedek aday  www.mengen.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday   için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen aday sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve  kendilerine elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla tebliğ edilen sınav sonucuna istinaden  atanmaya  hak  kazanan  adayın  tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde  istenilen belgeleri  tamamlayarak  Mengen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna şahsen teslim etmeleri  ve  sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Sözleşmeyi imzalamadığı taktirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacak ve en yüksek mülakat puanı alan yedek aday beş iş günü içerisinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

4) Mülakatta  Kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi ve öncelikli olarak 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu olmak üzere, sorulacak sorular genel kültür , genel yetenek, T.C.Anayasası,  2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname bilgisi,  Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türkiye’nin idari yapısı, Vakıf  İş ve İşlemleri  konularından oluşacak  ve  unvana ilişkin genel bilgiler  kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır.

5-)Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan 1 (bir)  aday işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre ikinci en yüksek puana sahip olan  aday 1 inci yedek olarak belirlenecektir.

6-) Mülakat sınavı sonuçları www.mengen.gov.tr adresinde,  Vakıf  Bürosu ve  Hükümet Konağı   ilan panosunda  10 gün boyunca  ilan edilecektir.

7-)  İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde gösterilen  azami ücretleri  aşmayacak  şekilde  Mütevelli  Heyetince   serbestçe  belirlenen ücret verilecektir.

😎 Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir. Heyet istediği kriterlerde aday bulamazsa personel alımını iptal etme yetkisine sahiptir.Yeni  sınav  açıp açmamakta  serbesttir.

9-)Yeni işe başlayanlar adayların deneme süresi en fazla bir yıl olup , taraflar bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

10-) Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile ilgili EK-(III/A), EK-(III/B), EK-(III/C) ‘de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

11-)Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYURULUR .

14611073_320184625003696_387614588099761536_n

    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.